Η ομάδα του KARCHER CENTER ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

 

 

 

  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ


 

 

 

 

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

 ΦΙΛΙΩ ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ

 


 

 

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ


 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ LINFAI


 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΣ

 


 

8